Wat is Asset Management?

Wat is Asset Management?

De term Asset Management is een veelvoorkomend begrip in het bedrijfsleven en utiliteitsbouw. Steeds meer bedrijven en instanties zien het belang in van assetmanagement voor het onderhoud van gebouwen, bruggen en infrastructuur. Maar wat is asset management nu eigenlijk? En waarom is het zo belangrijk?

 

Wat is Asset Management

Asset Management is het optimaal beheren van kapitaalgoederen die van waarde zijn voor een organisatie. Kapitaalgoederen zijn goederen, zoals machines, gebouwen of andere apparatuur, zijn duurzame producten waarvan de levensduur door de fabrikant bepaald wordt voor de verkoop. Asset is alles met een commerciële en/of vervangingswaarde, dat eigendom is van een bedrijf, stichting of individu. Een asset iets dat waarde voor een organisatie heeft. Wat deze waarde is, en welke vorm deze waarde heeft, is afhankelijk van de organisatie. Een asset heeft een bepaalde waarde in het economische verkeer. Asset Management heeft als doel het zo effectief en efficiënt mogelijk inzetten van de middelen van een organisatie, zodat deze optimaal kunnen bijdragen aan het (financiële) succes van de organisatie. Of simpel gezegd; de maximale waarde uit assets halen.

 

De oorsprong van Asset Management

Asset Management vindt zijn oorsprong in de jaren `80. De bouwwerken en infrastructuur die gebouwd werden in de jaren ’30 en `40 waren in die periode dringend aan onderhoud en vervanging toe. Er rees behoefte aan structurele onderhoudsplanning op grote schaal. Vanuit de Britse overheid werd besloten dat het beheren en opzetten van deze plannen vrij op de markt konden worden gebracht. Hierdoor ontsproten diverse asset managementkantoren.  Belangrijk was wel dat de kwaliteit te allen tijde gewaarborgd zou blijven. Hiertoe werd de norm de Pas – 55 ontwikkeld. Dit is de voorloper van het huidige systeem de ISO 55000. Met name gas-, water- en elektriciteitsbranches hebben actief bijgedragen aan de ontwikkeling van deze norm. De ISO 55000 is een internationale norm die de eisen voor het ontwikkelen, onderhouden, implementeren en verbeteren van een managementsysteem weergeeft. De norm specificeert welke elementen er in assetmanagement zouden moeten zitten en op welke manier ze met elkaar verbonden zijn. Op welke manier dit ingevuld wordt is door de organisatie zelf te bepalen.

 

Voordelen van Asset Management

Het invoeren van assetmanagement kent veel voordelen voor een organisatie. Hieronder volgen enkele van deze voordelen:

  • Het bepalen van de juiste keuzes rondom nieuwbouwinvesteringen
  • Het hebben van een goede specificatie voor nieuwbouw
  • Het kunnen afgeven van betrouwbare lange termijn planningen
  • Het kunnen prioriteren van projecten
  • Het in kaart kunnen brengen van budgetten en er op toezien dat deze nageleefd zullen worden
  • Het werken aan risicomanagement. Het in kaart brengen van situaties en hun risico’s en hieromtrent beslissingen onderbouwen en weloverwogen afwegingen kunnen maken.
  • Inzicht creëren in kosten versus risico’s en daaruit voortvloeiende goed onderbouwde keuzes kunnen maken.

Kortom, het invoeren van Asset Management kent vele voordelen en er wordt meer en meer gebruik van gemaakt.

 

Hoe kunt u een 3D-scanner inzetten bij Asset Management?

Tijdens het scannen van een gebouw wordt ook de volledige inhoud van het pand meegenomen in de scan. Denk bijvoorbeeld aan meubilair, schilderijen en brandblussers. Zelfs de staat hiervan is af te lezen van de foto’s. Naast de staat van de inhoud van het gebouw worden ook ramen, kozijnen, deuren, vloeren en plafonds meegenomen. Deze informatie is voor een assetmanager van groot belang voor het maken van beslissingen voor bijvoorbeeld het vervangen van meubilair. Door middel van poi’s (points of interests) kan hier een verslag van gemaakt worden. Ook kunnen het aantal m2 van een gebouw razendsnel gemeten worden wanneer deze nog niet bekend zijn. Dit kan weer van belang zijn wanneer er bijvoorbeeld schoonmaakkosten berekend moeten worden.

Er zijn nog talloze voorbeelden te noemen waarom u een 3D-scanner kunt inzetten bij Asset Management. Wilt u meer informatie over de scanner? Of samen sparren over wat wij kunnen betekenen voor u en uw bedrijf? Neem dan snel contact met ons op. Onder het genot van een kop koffie bespreken wij de mogelijkheden.

Neem contact met ons op

Toch graag even persoonlijk contact om dieper op de zaken in te gaan?
Dat doen wij graag tijdens een vrijblijvende afspraak met een heerlijk kopje koffie.